שאלות נפוצות

מדוע לא מוצגים "יעלה ויבוא" ו"על הניסים"?

o הרעיון של האתר הוא שבכל יום מוצגת הברכה המתאימה לאותו יום. כלומר, ביום חול מוצגת הברכה הרגילה ללא תוספות, בראש חודש ובחול-המועד מתווסף "יעלה ויבוא", בפורים ובחנוכה מתווסף "על הניסים" ובראש חודש טבת שתי התוספות מוצגות.
למודאגים, אין חשש שנשכח להציג את התוספת במועדה שכן הדבר מתבצע באופן אוטומטי.

מדוע לא מוצג "רצה והחליצנו"?

o הרעיון של האתר הוא שבכל יום מוצגת הברכה המתאימה לאותו יום. מאחר שאנו מניחים שבשבת ויו"ט שומרי מצוות לא מתקרבים למחשב, אין טעם להציג את התוספות של שבת ויו"ט.

אני רוצה להדפיס את הברכה בנוסח המלא שלה לצורך שימוש שוטף, האם יש אפשרות כזו?

o הרעיון של האתר הוא שהמברך נמצא מול המחשב ובכל יום מוצגת הברכה המתאימה לאותו יום. בשלב זה אין אפשרות לקבל את הברכה המלאה עם כל התוספות. בעתיד, בלי נדר, תתווסף אפשרות כזו.
בינתיים, אם יש צורך להדפיס ברכה עבור יום מסוים (לדוגמא, להדפיס את הברכה לראש חודש כדי לחלק אותה בראש חודש) אפשר לשנות את התאריך של המחשב ואז לגלוש לאתר.

מדוע מוצג "יעלה ויבוא", עדיין לא ראש חודש?

o מאחר שזמן השקיעה תלוי במיקום הגולש ומאחר שהמיקום של כל גולש לא ידוע, לא ניתן לדעת מתי בדיוק נכנס ראש חודש. זו הסיבה שהתוספת של ראש חודש מוצגת משעות אחר-הצהריים של ערב ראש חודש. התוספת, בכל מקרה, מוצגת בצורה מודגשת כדי שהמברך ישים לב שמדובר בתוספת ולא יאמר אותה כי הוא יודע שעדיין לא ראש-חודש.

הניקוד הקיים לא מאפשר הצגת הברכה בטלפון סלולרי או במחשב כף-יד. האם יש אפשרות לקבלת הברכה ללא ניקוד?

o בחודש כסלו תשס"ט נוספה אפשרות להצגת ברכה ללא ניקוד.