מה חדש?

ב' סיון תשע"ט (5 יוני 2019)

o תיקונים בברכת המזון נוסח תימן-בלדי.

י"א אב תשע"ב (30 יולי 2012)

o תיקון: בברכת המזון בכל הנוסחים לפעמים "מגדול" לא היה מוצג.

ז' שבט תשע"א (12 ינואר 2011)

o תיקון: בברכת המזון נוסח בלדי אומרים "מגדול" גם בחנוכה ובפורים.

י"ב כסלו תשס"ט (9 דצמבר 2008)

o נוספה גרסה לא מנוקדת לכל הברכות בכל הנוסחים.

כ' אב תשס"ח (21 אוגוסט 2008)

o נוספו ברכות בנוסח ליוורנו.
o שיפור המבנה החזותי של ברכת המזון בכל הנוסחים כך שיובן שהברכה מורכבת מארבע ברכות.

ה' מרחשון תשס"ח (17 אוקטובר 2007)

o הוספת 'למנצח בנגינות' בצורת המנורה בברכת המזון בנוסח עדות המזרח.

כ"ט אלול תשס"ז (12 ספטמבר 2007)

o הוספת הרחמן בעשרת ימי-תשובה בברכת המזון.

י"ז אב תשס"ז (1 אוגוסט 2007)

o הוספת ברכת "אשר יצר" בנוסח אשכנז.

י' אב תשס"ז (25 יולי 2007)

o הוספת ברכת "אשר יצר" בנוסחים עדות-המזרח, ספרד, האר"י ותימן-בלדי.
o הגדרת הימים י' כסלו, י"ט כסלו, י"ב תמוז ו-י"ג תמוז כימים שאין אומרים בהם תחנון בנוסח האר"י.

ז' שבט תשס"ז (26 ינואר 2007)

o הוספת ברכת האורח בנוסח עדות המזרח.

ט' סיון תשס"ו (5 יוני 2006)

o תיקון בנוגע לימים שאין אומרים בהם תחנון בחודש סיון.

כ' תשרי תשס"ו (23 אוקטובר 2005)

o תיקון בנוגע לימים שאין אומרים בהם תחנון בחודש תשרי.

י' אב תשס"ה (15 אוגוסט 2005)

o תיקון ברכת המזון בנוסח האר"י.

כ"ה תמוז תשס"ה (1 אוגוסט 2005)

o תיקון סדר ברכה מעין שלוש בנוסח אשכנז.

כ' ניסן תשס"ה (29 אפריל 2005)

o נוסף זימון לברכת המזון בכל הנוסחים.
o נוסף ניקוד לברכת המזון בנוסח תימן-בלדי.
o יעלה ויבוא מוצג בערב ראש-חודש רק אחרי השעה 16:00.
o נוסף דף שאלות נפוצות.

כ"ט תמוז תשס"ד (18 יולי 2004)

o נוספה ברכת בורא נפשות בכל הנוסחים.
o הנוסח הנבחר נשמר כך שבכניסה הבאה לאתר הוא נבחר אוטומטית.

כ"ו סיון תשס"ד (15 יוני 2004)

o נוספו ברכת המזון וברכה מעין שלוש בנוסח ספרד.
o נוספו ברכת המזון וברכה מעין שלוש בנוסח האר"י.
o נוספו ברכת המזון וברכה מעין שלוש בנוסח תימן-בלדי.
o לברכת המזון בנוסח אשכנז נוסף מזמור "על נהרות בבל" או "שיר המעלות" בהתאם ליום.
o בכל הנוסחים, התוספות מוצגות בצורה בולטת.

י"א אלול תשס"ב (19 אוגוסט 2002)

o עיצוב חדש לרוב הברכות.

א' מנחם-אב תשס"ב (10 יולי 2002)

o האתר עובר דירה מ-GeoCities ל-Brinkster.

א' ניסן תשס"ב (14 מרץ 2002)

o נוסף ניקוד לברכת המזון וכן לברכה מעין שלוש בנוסח עדות המזרח.

כ"ז תמוז תשס"א (18 יולי 2001)

o האתר עולה לאוויר עם ברכת המזון וברכה מעין שלוש בנוסח עדות המזרח ובנוסח אשכנז.